Oděvní ošetřovací etikety
  Menu
  Úvodní stránka
  Tisk - ošetřovací etikety
  Tisk - identifikační etikety
  Objednat etikety
  Prací symboly - informace
  Názvy textilních vláken
  Povinné údaje na etiketě
  Certifikáty Oeko-Tex
  Příklady druhů etiket
  Obchodní údaje
  Kontakt
  Obchodní podmínky
     Jak si objednat
     Jak probíhá objednávka?
     Možnosti platby
     Dodací podmínky
     Cena dopravy
     Reklamační řád
     Ochrana údajů
     Informace GDPR
  Najdete nás také na:
  Šici dílna Emily
  Umělecké kovářství

Zakázkový internetový obchod
Přejít k objednávce

Obchodní podmínky

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění).

1. Záruční doba

Na veškeré etikety se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u konkrétní etikety uvedeno jinak.

2. Uplatnění záruky

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • Objednatel převzal etikety, který byl zjevně poškozen při přepravě

  (Zjevné poškození etiket nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Objednavatel není povinen takovýto výrobek od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat zhotovitele na telefon 608 867 794, viz. Dodací podmínky)

 • Etikety byly poškozeny neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje)

 • Etikety byly používány v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje)

 • Etikety byly poškozeny působením živlů

 • Etikety byly poškozeny nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje)
3. Postup při reklamaci:
 • Informujte nás o reklamaci telefonicky (608 867 794) nebo e-mailem (tisk@odevni-etikety.cz).

 • Etikety

  a) zašlete jako Doporučený dopis nebo balíček na adresu
     Bronislav Kozák, Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc-Neředín.

  nebo

  b) doneste osobně po předchozí telefonické domluvě (608 867 794) do sídla firmy,
      Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc-Neředín

 • K reklamovanému výrobku přiložte:

  - kopii daňového dokladu (Faktury)
  - přesný důvod reklamace, byla-li reklamace zaslána poštou

     Zde si můžete vyplnit a vytisknot průvodní reklamační dopis

 • Je-li reklamace uznána jako oprávněná, budou po jejím vyřízení nové etikety zaslány objednavateli na náklady zhotovitele.

 • Zhotovitel vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme objednavateli si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

 • O reklamaci zhotovitel rozhodne ihned jakmile výrobek fyzicky obdrží, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Reklamace, včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s objednavatelem nedohodne jinak.

 • Zhotovitel vydá objednavateli písemné potvrzení o tom, kdy objednavatel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále zhotovitel vydá objednavateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace zhotovitel objednavateli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Platnost od 01.01.2024

 
© 2023-2024 Bronislav Kozák