Oděvní ošetřovací etikety
  Menu
  Úvodní stránka
  Tisk - ošetřovací etikety
  Tisk - identifikační etikety
  Objednat etikety
  Prací symboly - informace
  Názvy textilních vláken
  Povinné údaje na etiketě
  Certifikáty Oeko-Tex
  Příklady druhů etiket
  Obchodní údaje
  Kontakt
  Obchodní podmínky
     Jak si objednat
     Jak probíhá objednávka?
     Možnosti platby
     Dodací podmínky
     Cena dopravy
     Reklamační řád
     Ochrana údajů
     Informace GDPR
  Najdete nás také na:
  Šici dílna Emily
  Umělecké kovářství

Zakázkový internetový obchod
Přejít k objednávce

Názvy textilních vláken

Druhy materiálůL 272/12
Úřední věstník Evropské unie
18.10.2011

PŘÍLOHA I

Seznam názvů textilních vláken

(podle článku 5)

Tabulka 1

Číslo Název Popis vlákna
1 vlna
vlákno z ovčího nebo jehněčího rouna (Ovis aries) nebo směs vláken z ovčího nebo jehněčího rouna a srsti zvířat uvedených v čísle 2
2 alpaka, lama, velbloud, kašmír, mohér, angora, vikuňa, jak, guanako, kašgora, bobr, vydra, včetně slova "vlna" nebo "srst" nebo bez těchto slov
srst těchto zvířat: alpaka, lama, velbloud, kašmírská koza, angorská koza, angorský králík, vikuňa, jak, guanako, kašgorská koza (kříženec kašmírské a angorské kozy), bobr, vydra
3 zvířecí chlupy nebo žíně s uvedením druhu zvířete nebo nikoliv (např. hovězí chlupy, srst kozy domácí, žíně)
srst různých zvířat neuvedených v čísle 1 nebo 2
4 hedvábí
vlákno získané výhradně ze snovacích žláz hmyzu
5 bavlna
vlákno získané z tobolek bavlníku (Gossypium)
6 kapok
vlákno získané z plodu kapoku (Ceiba pentandra)
7 len
vlákno získané z lýka stonku lnu (Linum usitatissimum)
8 konopí
vlákno získané z lýka konopí (Cannabis sativa)
9 juta
vlákno získané z lýka Corchorus olitorus a Colchorus capsularis. Pro účely tohoto nařízení se za jutu považují rovněž lýková vlákna získaná z druhů: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10 abaka (manilské konopí)
vlákno získané z pochvy listu Musa textilis
11 alfa
vlákno získané z listů Stipa tenacissima
12 kokos
vlákno získané z plodů Cocos nucifera
13 broom
vlákno získané z lýka Cytisus scoparius nebo Spartium junceum
14 ramie
vlákno získané z lýka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima
15 sisal
vlákno získané z listů Agave sisalana
16 bengálské konopí
vlákno z lýka Crotalaria juncea
17 henequen
vlákno z lýka Agave fourcroydes
18 maguey
vlákno z lýka Agave cantala

Tabulka 2

Číslo
Název
Popis vlákna
19 acetát
vlákno z acetátu celulózy, v němž je nejvýše 92% a nejméně 74% hydroxylových skupin acetylováno
20 alginát
vlákno získané z kovových solí kyseliny alginové
21 měďnaté vlákno
regenerované celulózové vlákno získané měďnatoamoniakálním postupem
22 modal
regenerované celulózové vlákno získané modifikovaným viskózovým postupem, s vysokou pevností při přetrhu a vysokým modulem pevnosti za mokra. Pevnost (BC) v klimatizovaném stavu a síla (BM) potřebná k prodloužení o 5% v mokrém stavu jsou: BC (cN) ≥1,3 pT þ 2 T BM (cN) ≥0,5 pT kde T je průměrná délková hmotnost v decitex
23 protein
vlákno získané z přírodních proteinových látek, regenerované a stabilizované pomocí chemických činidel
24 triacetát
vlákno z acetátu celulózy, v němž je nejméně 92% hydroxylových skupin acetylováno
25 viskóza
regenerované celulózové vlákno získané viskózovým postupem, při kterém vzniká nekonečné a střižové vlákno
26 akryl
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85% hmot. akrylonitrilových jednotek
27 chlorovlákno
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci více než 50% hmot. chlorovaných vinylových nebo chlorovaných vinylidenových monomérních jednotek
28 fluoretylen
vlákno z lineárních makromolekul tvořených fluorovanými alifatickými uhlovodíkovými monomery
29 modakryl
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně50 % a nejvýše 85% hmot. akrylonitrilových jednotek
30 polyamid nebo nylon
vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové vazby, z nichž nejméně 85% je připojeno k alifatickým nebo cykloalifatickým jednotkám
31 aramid
vlákno ze syntetických lineárních makromolekul sestávajících z aromatických skupin spojených amidovými nebo imidovými vazbami, z nichž nejméně 85% je napojeno přímo na dvěaromatická jádra, a pokud se vyskytují imidové vazby, jejich počet nepřesahuje počet amidových vazeb
32 polyimid
vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se imidové jednotky
33 lyocel
regenerované celulózové vlákno získané procesem rozpouštění a spřádání v organickém rozpouštědle (směs organických chemických látek a vody), bez tvorby derivátů
34 polylaktid
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85% hmot. esterových jednotek kyseliny mléčné odvozených z přirozeněse vyskytujících cukrů, jehož teplota tání je nejméně135 5 °C
35 polyester
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85% hmot. esteru diolu a kyseliny tereftalové
36 polyetylen
vlákno z nesubstituovaných alifatických nasycených uhlovodíkových lineárních makromolekul
37 polypropylen
vlákno tvořené alifatickou nasycenou uhlovodíkovou lineární makromolekulou, kde každý druhý atom uhlíku váže metylovou boční skupinu v izotaktickém uspořádání a bez dalších substitucí
38 polykarbamid
vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se ureylenovou funkční skupinu (NH-CO-NH)
39 polyuretan
vlákno z lineárních makromolekul složených z řetězcůs opakující se uretanovou funkční skupinou
40 vinylal
vlákno z lineárních makromolekul, jejichž řetězec je vytvořen z polyvinylalkoholu s různým stupněm acetylace
41 trivinyl
vlákno na bázi terpolymeru akrylonitrilu, chlorovaného vinylového monomeru a třetího vinylového monomeru, z nichž žádný netvoří 50% celkové hmotnosti
42 elastodien
pružné vlákno složené z přírodního nebo syntetického polyizoprenu nebo složené z jednoho nebo více dienů polymerovaných s jedním nebo několika vinylovými monomery nebo bez nich, které po protažení až na trojnásobek původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
43 elastan
pružné vlákno složené nejméně z 85% hmot. ze segmentového polyuretanu, které po protažení až na trojnásobek původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
44 skleněné vlákno
vlákno vyrobené ze skla
45 elastomultiester
vlákno vytvořené interakcí dvou nebo více chemicky rozdílných lineárních makromolekul ve dvou nebo více odlišných fázích (z nichž žádná nepřesahuje 85% hmot.), obsahující esterové skupiny jako převládající funkční jednotku (minimálně 85%), které, je-li vhodně zpracováno, po protažení až na jeden a půl násobek původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
46 elastolefin
vlákno složené nejméně z 95% hmot. částečně zesítěných makromolekul, vyrobené z etylenu a z alespoň jednoho dalšího olefinu, které po protažení až na jeden a půl násobek původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
47 melamin
vlákno složené nejméně z 85% hmot. zesíťovaných makromolekul tvořených deriváty melaminu
48
název odpovídající materiálu, ze kterého jsou vlákna složena, např. kovová (metalická, metalizovaná), azbestová, papírová, po kterém může následovat slovo "nit" nebo "vlákno"
vlákna získaná z různorodých nebo nových materiálů, které nejsou uvedeny výše

Ke stažení: EU-Narizeni_1007-materialove-slozeni-textilnich-vyrobku.pdf

Zdroj: http://www.tzu.cz/narizeni-ep-o-novem-znaceni-textilnich-vlaken-CZ12607

 
© 2023-2024 Bronislav Kozák